Wednesday, 7 December 2011

MEMAHAMI BAHASA SURAT-MENYURAT

Kita menggunakan kata ganti nama diri yang berbeza-beza dalam urusan surat-menyurat. Contoh ganti nama diri yang biasanya digunakan adalah seperti berikut:


saya /kami - kenalan, maksud dan rakan taulan.

kekanda - abang, kakak atau saudara yang lebih tua.

adinda - adik lelaki atau perempuan dan saudara yang lebih muda.

anakanda - anak lelaki atau perempuan atau anak saudara

ayahanda - bapa atau bapa saudara

bonda - emak atau emak saudara

nenda - datuk atau nenek

cucunda - cucu lelaki dan perempuan atau cucu saudara

dinda - isteri


kanda - suami

cikgu - guru atau guru besar

saudara - kenalan lelaki

saudari - kenalan perempuan