Thursday, 8 December 2011

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (2)

Tarikh : 21 Jun 2011

Masa : 9.15 – 10.15 a.m

Kelas : 6B

Saiz kelas : 36 orang

Tahap pencapaian Murid : Cemerlang dan Sederhana

Subjek : Bahasa Malaysia

Topik : Perjalanan yang Selamat

Tema : Perjalanan Selamat ke Sekolah

Konsep utama : Fokus utama
5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan
intonasi yang betul dan memahami perkara yang
dibaca.
Aras 3 (ii)Menghuraikan maksud ayat yang dibaca.

Fokus sampingan
4.1 Mengemukakan idea, pandangan dan pendapat
tentang sesuatu perkara secara terperinci, tepat dan
tersusun.
Aras 1(ii) Menyuarakan pandangan tentang sesuatu isi.

PKJR
2.1.3
7.4.2
10.1

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid tahu dan sentiasa mengamalkan nilai murni
iaitu menjaga keselamatan diri semasa berjalan kaki di
jalan raya.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya:
1.Membaca kuat petikan berita dengan sebutan dan
intonasi yang betul.
2.Menyuarakan pandangan tentang bahaya yang wujud
berdasarkan petikan dengan betul.

Sistem Bahasa : Tatabahasa - Imbuhan apitan

Kosa kata - berjuntai
- mencantas
- menebang
- bonggol

Pengisian Kurikulum : Ilmu - Kajian Tempatan
- Pendidikan Moral

Nilai murni : Berwaspada, bertanggungjawab, menjaga keselamatan

Bahan Bantu Mengajar : OHP, komputer riba, petikan, lembaran kerja, Jadual
Pengurusan Grafik, Buku rampaian, kertas majung, pen maker

Strategi P & P : Bersoal-jawab, Main peranan, Kumpulan

Setting bilik darjah : Kumpulan