Thursday, 8 December 2011

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN (1)

Tarikh : 4 Mei 2011

Masa : 11.05 – 12.05 p.m

Kelas : 6B

Saiz kelas : 33 orang

Tahap pencapaian Murid : Sederhana

Subjek : Bahasa Malaysia

Topik : Kami Anak Malaysia

Tema : Negaraku di Rantau Orang

Konsep utama : Fokus utama
5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan yang
betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.
Aras 3
i) Membaca lancar teks pelbagai laras dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.
ii) Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks
yang dibaca.

Fokus sampingan
9.1 Mengimlak (mengambil rencana) berdasarkan teks yang
dibaca.
Aras 2
i) Menulis pelbagai jenis ayat diperdengarkan.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid pernah menyanyikan lagu Negaraku semasa
perhimpunan sekolah.

Hasil pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid-murid berupaya:
1. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. Menjawab empat soalan pemahaman berdasarkan teks secara lisan.
3. Menyenaraikan 10 kata berimbuhan daripada teks.
4. Menyenaraikan 10 kata dasar daripada kata berimbuhan.
5. Menulis semula tiga ayat yang diperdengarkan dengan betul.

Kemahiran bernilai aras tinggi : 1. ICT
2. Kemahiran berfikir
3. Kecerdasan Pelbagai
4. Kajian masa depan
Nilai murni : Cinta akan negara, kerjasama,

Bahan Bantu Mengajar : Senikata lagu, pita rakaman, petikan, lembaran kerja, Kad
soalan, Jadual Pengurusan Grafik, Buku rampaian

Strategi P & P : Nyanyian, Bersoal-jawab, Main peranan

Setting bilik darjah : Kumpulan